П`ятниця
14.08.2020
20:42
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Скарбничка вчителя-філолога Яненко Світлани Миколаївни
Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Українська мова [15]
Українська література [7]
Педагогіка та психологія [4]

Теги

Афоризми

Мудрі вислови

Методичний портал

«Методичний портал»Виховна робота

«Методичний портал»


Форма входу

Головна » Статті » Світ словників та довідників » Педагогіка та психологія

М.Й. Варій "Загальна педагогіка"

 

Загальна психологія
Варій М. Й.

Загальна психологія

Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c.
 

У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.

Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психологічної структури особистості.

ПЕРЕДМОВА
Глава 1. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ 11 
1.1. Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки 11 
1.2. Психологія як наука про душу 12 
1.3. Психологія як наука про свідомість 18 
1.4. Психологія як наука про поведінку 28 
1.5. Психологія - наука про психіку як єдність свідомого і несвідомого, зовнішнього і внутрішнього психічного у взаємодії людини зі світом 33 
Глава 2. ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ І КОНЦЕПЦІЇ 40 
2.1. Структуралізм, функціоналізм і гештальтпсихологія 40 
Структуралізм 40 
Функціоналізм 41 
Гештальтпсихологія 42 
2.2. Фройдизм, психоаналіз 44 
Неофройдизм 47 
2.3. Трансперсональна психологія 48 
2.4. Біхевіоризм 59 
Необіхевіоризм 65 
Оперантний біхевіоризм 66 
2.5. Когнітивізм і гуманістична психологія 67 
2.6. Гуманістична психологія 69 
2.7. Психологічні концепції 72 
Концепція Піаже: стадії розвитку інтелекту 72 
Концепція Л. С Виготського: теорія вищих психічних функцій 74 
Глава 3. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 79 
3.1. Предмет і завдання сучасної психології 79 
3.2. Місце психології в системі наук 86 
3.3. Галузі психології 90 
Глава 4. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, ЇЇ ПСИХІКА І ВСЕСВІТ У СВОЇЙ ЄДНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ 97 
4.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини 97 
4.2. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу 105 
4.3. Розвиток психіки в онтогенезі 107 
Глава 5. ПСИХІЧНА НОРМА ТА ВІДХИЛЕННЯ 118 
5.1. Психічна норма, нормативні відхилення та аномалії 118 
5.2. Причини та наслідки ненормативного психічного розвитку 121 
5.3. Рівні ненормативного психічного розвитку 123 
Глава 6. МЕТОДОЛОГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ 133 
6.1. Методологічний простір психології 133 
6.2. Принципи психології 136 
6.3. Методи психології 139 
Глава 7. ОСОБИСТІСТЬ У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 149 
7.1. Особистість у психоаналізі, трансперсональній психології, біхевіоризмі 149 
7.2. Особистість у когнітивній та гуманістичній психології 169 
7.3. Жіночі теорії особистості 176 
7.4. Факторні теорії особистості 178 
7.5. Теорії особистості В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек Саллівана, К. Левіна, Р. Мей, А.Бандури, Дж. Роттера, Е. Дюркгейма, В. Франта, В. Джемса 180 
7.6. Особистість у психології Сходу 196 
7.7. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського 203 
7.8. Особистість у радянській та українській психології 205 
7.9. Людина як багатосистемне явище 214 
7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості 216 
Глава 8. ЛЮДСЬКА ПСИХІКА І ПСИХІЧНЕ 220 
8.1. Сутність людської психіки і психічного 220 
8.2. Багаторівневість психіки 224 
8.3. Багатосистемність психіки 230 
Глава 9. БІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 234 
9.1. Загальна характеристика біопсихічної підструктури особистості 234 
9.2. Генетичні, вікові й статеві особливості особистості 234 
9.3. Темперамент 241 
Глава 10. МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 251 
Глава 11. ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 258 
11.1. Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості 258 
11.2. Особливості функціонування інтраіндивідуальної підструктури особистості 259 
Глава 12. ВІДЧУТТЯ 264 
12.1. Відчуття як явище 264 
12.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів 266 
12.3. Класифікація та різновиди відчуттів 271 
12.4. Загальні властивості відчуттів 274 
Глава 13. СПРИЙНЯТТЯ 286 
13.1. Поняття сприйняття 286 
13.2. Функції, характеристика образу сприйняття та його процесуальність 287 
13.3. Теорії і методи дослідження сприйняття 291 
13.4. Властивості та види сприйняття 299 
Глава 14. ПАМ´ЯТЬ 308 
14.1. Поняття пам´яті та її теорії 308 
14.2. Фізіологічне підґрунтя пам´яті 311 
14.3. Процеси пам´яті 312 
14.4. Різновиди пам´яті 319 
14.5. Пам´ять та організація знань 327 
14.6. Індивідуальні особливості пам´яті 341 
14.7. Шляхи розвитку пам´яті 343 
Глава 15. МИСЛЕННЯ 351 
15.1. Поняття мислення 351 
15.2. Теорії мислення 354 
15.3. Розумові дії та операції мислення 360 
15.4. Форми мислення та його різновиди 361 
15.5. Процес мислення і розуміння 366 
15.6. Індивідуальні особливості мислення 372 
Глава 16. МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ 376 
16.1. Види мислення і репрезентації 380 
16.2. Індивідуальні особливості інтелекту 386 
16.3. Теорії інтелекту 393 
Глава 17. УЯВА 404 
17.1. Поняття уяви 404 
17.2. Види уяви 406 
17.3. Процеси уяви 409 
Глава 18. ПСИХОСЕМАНТИКА 414 
18.1. Поняття психосемантики 414 
18.2. Сутність психосемантики 415 
18.3. Основні психосемантичніметоди 419 
18.4. Психологічні закономірності й моделі семантичної обробки 423 
18.5. Суб´єктивна психосемантика 430 
Глава 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 436 
19.1. Розуміння емоцій та почуттів 436 
19.2. Класифікація емоцій та почуттів 444 
19.3. Експресивний компонент емоційного реагування 452 
19.4. Характеристика різних видів емоційного реагування 457 
19.5. Теорії емоцій 464 
19.6. Роль і функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю 479 
19.7. Прикладна роль емоцій 484 
Глава 20. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ЕМОЦІЙ 490 
20.1. Емоції очікування й прогнозу 490 
20.2. Фрустраційні емоції 499 
20.3. Комунікативні емоції 505 
20.4. Інтелектуальні емоції, або афективно-когнітивні комплекси 508 
20.5. Характеристика емоційних станів, які виникають у процесі діяльності 510 
20.6. Емоційні властивості людини 514 
Глава 21. РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ТА УПРАВЛІННЯ СВОЇМИ ЕМОЦІЯМИ 522 
21.1. Розуміння емоцій інших людей та емоційна здатність 522 
21.2. Ідентифікація емоцій за мімікою та пантомімікою 526 
21.3. Керування емоціями 531 
Глава 22. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ПОЧУТТІВ 542 
Глава 23. ЕМОЦІЙНО ЗУМОВЛЕНА ПОВЕДІНКА ТА ЕМОЦІЙНІ ТИПИ 559 
23.1. Емоційна поведінка 559 
23.2. Емоційні типи 565 
Глава 24. ПРОФЕСІЙНІ, ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ 575 
24.1. Особливості емоційної сфери у представників деяких професій 575 
24.2. Вікові й статеві особливості емоційної сфери особистості 577 
24.3. Емоції при патології 588 
Глава 25. ВОЛЯ 601 
25.1. Поняття волі та її функцій 601 
25.2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії 604 
25.3. Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання 606 
25.4. Вольові якості 611 
Глава 26. ЗДІБНОСТІ 615 
26.1. Поняття здібностей та їхнього розвитку 615 
26.2. Види здібностей 615 
26.3. Розвиток здібностей 618 
Глава 27. СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 620 
27.1. Досвід 620 
27.2. Характер 621 
27.3. Акцентуації характеру 626 
27.4. Спрямованість 628 
Глава 28. ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ «СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ» 639 
28.1. Свідомість особистості 639 
28.2. Самосвідомість особистості 641 
28.3. «Я-концепція» 642 
Глава 29. ПСИХІЧНІ СТАНИ 649 
29.1. Сутність психічних станів 649 
29.2. Класифікація психічних станів 650 
29.3. Особливості психічних станів 652 
29.4. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів 653 
29.5. Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності 654 
29.6. Стан страху та шляхи його подолання 660 
Глава 30. УВАГА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 667 
30.1. Поняття уваги 667 
30.2. Фізіологічне підґрунтя уваги 670 
30.3. Теорії уваги 671 
30.4. Методи дослідження уваги 673 
30.5. Моделі уваги 676 
30.6. Основні властивості та види уваги 680 
Глава 31. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 686 
31.1. Поняття діяльності 686 
31.2. Психологічна структура діяльності 686 
31.3. Рухи і дії 688 
31.4. Знання, навички і вміння 689 
31.5. Перенесення та інтерференція 692 
31.6. Основні види діяльності 695 
Глава 32. ПСИХОМОТОРИКА 703 
32.1. Сутність психомоторики 703 
32.2. Будова психомоторики 707 
32.3. Функції психомоторики 709 
32.4. Регулятори і продукти психомоторики 716 
32.5. Механізми регуляції психомоторної дії 717 
Глава 33. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ НАУЧАННЯ 723 
33.1. Поняття научання, навчання та учіння 723 
33.2. Научання і розвиток 728 
33.3. Класичні концепції научання 731 
33.4. Моделі научання 734 
33.5. Типологія научання 737 
Глава 34. МОВА І МОВЛЕННЯ. ПСИХОЛІНГВІСТИКА 742 
34.1. Предметна сфера 742 
34.2. Мова та її функції 749 
34.3. Фізіологічні механізми мовної діяльності 752 
34.4. Різновиди мовлення 754 
Глава 35. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 759 
35.1. Поняття соціалізації 759 
35.2. Особливості, умови й механізми соціалізації 760 
35.3. Процес соціалізації 762 
Глава 36. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ 772 
36.1. Загальне уявлення про «психологічний захист» і його функції 772 
36.2. Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика 775 
36.3. Особливості психологічного захисту в дітей 786 
36.4. Використання захисту в життєдіяльності 791 
Глава 37. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І ДЕПРИВАЦІЯ 804 
37.1. Психологічне розуміння відхильної поведінки 804 
37.2. Особливості особистості з девіантною поведінкою 809 
37.3. Депривація 813 
Глава 38. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ´Я ОСОБИСТОСТІ 819 
38.1. Розуміння психічного здоров´я 819 
38.2. Вплив суспільної дійсності на психічне здоров´я особистості 823 
Глава 39. ГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ 830 
39.1. Поняття гармонії особистості 830 
39.2. Гармонія взаємин особистості, її сенс життя, духовність і свобода 834 
39.3. Шлях особистості як сукупність життєвих процесів 836 
39.4. Психічна стійкість 841 
39.5. Залежна поведінка як наслідок зниження психічної стійкості 849 
39.6. Самоуправління і саморегулювання 858 
Глава 40. САНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ 867 
40.1. Розуміння саногенного потенціалу особистості 867 
40.2. Благополуччя як позитивний саногенний потенціал особистості 868 
40.3. Активізація саногенного потенціалу у важких життєвих умовах 871 
Глава 41. КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 877 
41.1. Розуміння криз особистості у психології 877 
41.2. Типи криз особистості 878 
41.3. Ставлення до кризи та її подолання 891 
Глава 42. КОНТРОЛЬ І ПЛАНУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 897 
42.1. Поняття психологічних механізмів цілеспрямованої поведінки 897 
42.2. Теоретичні підходи до аналізу структури регуляції дії 898 
42.3. Вплив мети на поведінковий акт 902 
42.4. Зворотний зв´язок та ефективність наступної дії 908 
Глава 43. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 914 
43.1. Підходи і теорії розвитку особистості 914 
43.2. Гармонійний і дисгармонійний розвиток особистості 925 
43.3. Формування змісту особистості 927 
Глава 44. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 932 
44.1. Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість» 932 
44.2. Етапи розвитку конкурентоспроможної особистості 934 
44.3. Психологічні основи розвитку інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості 936 
Словник психологічних понять (А-С) 946 
Словник психологічних понять (Т-Я) 970 
 
Категорія: Педагогіка та психологія | Додав: філолог (16.03.2015)
Переглядів: 370 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук по сайту

Цінуймо свій час

Календар

Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Цей день в історії

Погода
Погода у Кременчуці на тиждень

Друзі сайту
Рідна країна - світоглядний портал

Відвідувачі
Гість ,

Статистика

Життя сайту